Definition av dyslexi

Definiation dyslexi

Här kommer några vanliga definitioner av dyslexi: Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Karakteristiskt för dyslexi … Läs mer