Lär dig om Dyslexi

Här kan du som har dyslexi (läs-och skrivsvårigheter) eller är förälder till ett barn med dyslexi hitta information och hjälpmedel för dyslektiker.

Dyslexi har man när du har svårt att läsa, stava och förstå en text. Ofta är dyslexi ärftligt från föräldrar eller ännu längre tillbaka. Kort kan man säga att dyslektiker har ett annat sätt att tänka och ta in kunskap på.

En bild på en pojke som har lässvårigheter i skolan.

Vad är dyslexi?

Dyslexi är en svårighet att läsa. Det är vanligt och det är inte något som är fel med dig om du har det. Många kända personer har dyslexi, till exempel Albert Einstein och Walt Disney.

Dyslexi är något som du föds med, det är inte något du får av att vara lat eller dålig på att lära dig. Det är lika vanligt hos pojkar som hos flickor och det kan vara olika svårt för olika personer.

Det är omkring 6-8% av hela befolkning i världen som har dyslexi. Med andra ord är dyslexi vanligt och borde idag inte ses som en funktionsnedsättning i negativ bemärkelse. Utan det handlar helt enkelt om att vi alla människor fungerar olika. Som tur är har vi idag mer kunksap om dyslexi vilket gör att det finns en förståelse och hjälpmedel för de som vill ha. Det är dock viktigt att vi fortsätter informera om dyslexi då fortfarande många skolor och lärare i Sverige fortfarande inte känner igen eller förstår dyslexi.

Vad är dyslexi? – läs mer

Läs och skrivsvårigheter

Om du har dyslexi så kan följande vara vanligt:

  • inte förstår handlingen eller budskapet i en text
  • kommer inte ihåg vad man har läst (ofta vid kurslitteratur eller faktaböcker)
  • läser långsamt och fastnar på ord som du inte förstår
  • läser för snabbt och det blir fel
  • läser fel ord
  • skriver osammanhängande och kastar om bokstäver eller glömmer bokstäver

Dyslexi symtom – läs mer

Det finns olika sätt att visa att man har dyslexi. Vissa människor har svårt att läsa ord och får svårt att förstå vad det står i en bok. Andra kan ha svårt att skriva orden rätt eller att förstå vad det är som står i en bok. Vissa kan ha svårt att komma ihåg saker, såsom veckodagar eller månader.

Utredning om dyslexi

Var vänder du dig om du har dyslexi? Så här gör du:

  1. Om du tror att du har dyslexi kan du först göra ett enkelt dyslexi test här.
  2. Är det många av frågorna som stämmer in på dig? Då är det bra om du gör en dyslexi utredning för att få en diagnos. Ta kontakt med din kommun.
  3. Din kommun bokar in ett möte med en kvalificerad person.

Det är viktigt att prata med läraren eller föräldrarna om man tror att man har dyslexi eller om man har svårt att lära sig. De kan hjälpa dig att få hjälp och råd om vad du kan göra.

Hjälpmedel

Det finns idag flera bra hjälpmedel om du är dyslektiker. Du kan få hjälp med rättstavning genom olika datorprogram och du kan ha program som läser upp text du har på datorn. Mycket av den kurslitteratur som finns idag som ljudböcker eller ljudformat på biblioteket eller på din skola.

Det finns många saker som kan hjälpa till att göra det lättare att läsa och skriva om man har dyslexi. Det finns specialpennor och papper som kan göra det lättare att skriva. Det finns också program på datorn som kan läsa upp texten för dig.

Det finns också många olika metoder som lärare och föräldrar kan använda för att hjälpa barn med dyslexi att lära sig. Dessa metoder kan innebära att man använder ramsor eller sånger för att komma ihåg saker, eller att man använder bilder eller teckningar för att förklara saker.

Det är viktigt att veta att det finns hjälp att få om man har dyslexi. Det finns många olika metoder och verktyg som kan göra det lättare att lära sig. Det är också viktigt att inte ge upp, eftersom det är möjligt att lära sig även om man har dyslexi.

Dyslexi hjälpmedel – klicka här