Dyslexi

Här kan du som har dyslexi (läs-och skrivsvårigheter) eller är förälder till ett barn med dyslexi hitta information och hjälpmedel för dyslektiker.

Dyslexi har man när du har svårt att läsa, stava och förstå en text. Ofta är dyslexi ärftligt från föräldrar eller ännu längre tillbaka. Kort kan man säga att dyslektiker har ett annat sätt att tänka och ta in kunskap på.

dyslexi

Vad är dyslexi?

Det är omkring 6-8% av hela befolkning i världen som har dyslexi. Med andra ord är dyslexi vanligt och borde idag inte ses som en funktionsnedsättning i negativ bemärkelse. Utan det handlar helt enkelt om att vi alla människor fungerar olika. Som tur är har vi idag mer kunksap om dyslexi vilket gör att det finns en förståelse och hjälpmedel för de som vill ha. Det är dock viktigt att vi fortsätter informera om dyslexi då fortfarande många skolor och lärare i Sverige fortfarande inte känner igen eller förstår dyslexi.

Vad är dyslexi? – läs mer

Läs och skrivsvårigheter

Om du har dyslexi så kan följande vara vanligt:

  • inte förstår handlingen eller budskapet i en text
  • kommer inte ihåg vad man har läst (ofta vid kurslitteratur eller faktaböcker)
  • läser långsamt och fastnar på ord som du inte förstår
  • läser för snabbt och det blir fel
  • läser fel ord
  • skriver osammanhängande och kastar om bokstäver eller glömmer bokstäver

Dyslexi symtom – läs mer

Utredning om dyslexi

Var vänder du dig om du har dyslexi? Så här gör du:

  1. Om du tror att du har dyslexi kan du först göra ett enkelt dyslexi test här.
  2. Är det många av frågorna som stämmer in på dig? Då är det bra om du gör en dyslexi utredning för att få en diagnos. Ta kontakt med din kommun.
  3. Din kommun bokar in ett möte med en kvalificerad person.

Hjälpmedel

Det finns idag flera bra hjälpmedel om du är dyslektiker. Du kan få hjälp med rättstavning genom olika datorprogram och du kan ha program som läser upp text du har på datorn. Mycket av den kurslitteratur som finns idag som ljudböcker eller ljudformat på biblioteket eller på din skola.

Dyslexi hjälpmedel – klicka här