Dyslexi hjälpmedel

Här hittar du dyslexi-hjälpmedel:

  • Rättstavningsprogram på datorn
  • Läslinjal kan göra det lättare att följa texten
  • Talböcker
  • Böcker om dyslexi
  • Skrivare
  • Scanner
  • Anteckningsapparat
  • Talande räkningsapparater
  • GPS till bilen istället för vanlig karta
  • Siri, den digitala röststyrda assistenten i din Apple-iPhone och iPad

Stöd och hjälp

Om du tror att ditt barn har dyslexi bör du kontakta barnets lärare och skolhälsovården i din kommun.

Du kan också söka stöd hos andra föräldrar till barn som har dyslexi. Läs mer om Föräldraföreningen för dyslektiska barn FDB.

Är du vuxen så kan du också söka stöd eller hjälp genom att vända dig till din vårdcentral eller en förening för personer med dyslexi som dyslexiförbundet FMLS.

dyslexi hjälpmedel
Prinsen som har dyslexi visar hur man kan använda datorn som ett hjälpmedel.