Dyslexi symtom

Vilka symptom har den som har dyslexi? Här hittar du alla symptom som kan visa sig hos dig som är dyslektiker.

Dyslexi symtom

Tecken på läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är olika, en del har svårt med att läsa eller skriva eller att prata och lyssna. Här kommer flera punkter som är symtom på dyslexi:

 • läser enskilda ord långsamt och trevande
 • läser för hastigt och oftast fel
 • stannar ofta upp mitt i texten
 • skrivsvårigheter och man stavar fel
 • svårigheter att höra rätt
 • vid stavning utelämnar man vokaler, kastar om konsonanter och utelämnar ändelser
 • svårt att förstå vad man läst
 • svårigheter med att förstå olika sammanhang
 • svårt att göra uppgifter som kräver läsning
 • kan ha ett ovanligt penngrepp
 • handstilen varierar eller är oläslig
 • klagar på yrsel, huvudvärk eller magont medan han/hon läser
 • misstag och symtom ökar starkt då han/hon blir förvirrad, känner tidspress, emotionell stress eller vid dålig hälsa

Med dyslexi symtom kommer ofta svårigheter i matematik, i motorik och i att upprätthålla uppmärksamheten samt ett begränsat korttidsminne. Ofta har man också svårt att gestalta tiden och tidtabeller samt svårt med vägbeskrivningar och vilket håll som är åt vänster eller höger.

Går det att bota eller träna bort dyslexi?

Tecken på dyslexi

Nej, dyslexi är en livslång funktionsnedsättning och att det är bristerna i den fonologiska förmågan (språkutvecklingen) som tycks kvarstå. Dyslexi är ingen sjukdom och det finns ingen snabb åtgärd som botar dyslektiker, men med rätt och omfattande träning och dyslexi hjälpmedel kan många personer komma mycket långt.