Dyslexi test

Här kan du göra ett dyslexi test för att få en uppfattning om du har dyslexi eller inte.

Visar det sig att många av dessa frågor stämmer in på dig så kan du boka ett möte och din kommun för att få en diagnos.