Definition av dyslexi

Definiation dyslexi

Här kommer några vanliga definitioner av dyslexi: Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Karakteristiskt för dyslexi … Läs mer

Artikelsamling från media om orättvisor för dyslektiker

dyslexi-orattvisa-felbehandling

Många med dyslexi i Sverige blir idag orättvist behandlade av skolor, lärare, kommuner och myndigheter. Den gemensamma nämnaren i alla artiklar nedan är okunskap och rädsla för det okända – det vill säga dyslexi. Jag har samlat orättvisor och felbehandlingar som olika nyhetskällor har lyft fram nedan: Mamman: Läraren förnekade dyslexi. En skola på Gotland … Läs mer