Artikelsamling från media om orättvisor för dyslektiker

dyslexi-orattvisa-felbehandling

Många med dyslexi i Sverige blir idag orättvist behandlade av skolor, lärare, kommuner och myndigheter. Den gemensamma nämnaren i alla artiklar nedan är okunskap och rädsla för det okända – det vill säga dyslexi. Jag har samlat orättvisor och felbehandlingar som olika nyhetskällor har lyft fram nedan: Mamman: Läraren förnekade dyslexi. En skola på Gotland … Läs mer